Podpora pro projekty s Arduinem

Základní informace o Arduinu

používáme moduly Arduino Nano (které jsou fyzicky větší než Arduino Mini Pro)

http://arduino.cc
http://arduino.cc/en/Main/Boards
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano

vývojové prostředí je k dipozici na adrese https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Moduly původem z Číny používají USB-UART převodník CH340G, ovladač pro Windows 7 lze stáhnout zde

Oživení a ověření základní funkčnosti

Blikání LED

Seriová komunikace

Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly

seznam dostupných modulů https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXgFiZbOv-FYLSS8f-wMkrtQ7ab7YqBjkbKZQvYHOg0/edit?usp=sharing
pozn.: pro zobrazení obsahu je třeba přihlášení přístupovými údaji ČVUT

Digitální teploměr DS18B20

Dallas Temperature Control Library http://www.milesburton.com/?title=Dallas_Temperature_Control_Library
praktické poznámky k OneWire sběrnici http://playground.arduino.cc/Learning/OneWire

příklady použití
nano_ds18b20.zip

Čidlo vlhkosti a teploty DHT11

podpora pro sensory DHT11 http://playground.arduino.cc/Main/DHT11Lib
poznámky k čidlům DHTxx http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib

příklady použití
nano_dht.zip

Čidlo úrovně osvětlení BH1750

pozn.: modul označen GY-30
popis použití modulu BH1750 (s knihovnou BH1750) http://blog.venca-x.cz/arduino-mereni-svetelne-intenzity-s-bh1750/
popis použití modulu BH1750 (bez knihovny) http://blog.simtronyx.de/en/measurement-of-illuminance-with-a-bh1750fvi-breakout-board-gy-30-and-an-arduino-uno/

příklady použití
nano_bh1750.zip

Čidlo atmosférického tlaku BMP180

pozn.: modul označen GY-68, kompatibilní s BMP085
základní popis modulu https://laborja.wordpress.com/venta/arduino/gy-68-pressure-sensor-bmp180/
knihovna Adafruit BMP085 https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP085_Unified
knihovna Adafruit sensors https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor

příklady použití:
příklad sensorapi z knihovny Adafruit BMP085

RTC DS1307

LCD

knihovna LiquidCrystal https://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
API pro znakové displeje http://playground.arduino.cc/Code/LCDAPI
knihovny pro I2C displeje (rozcestník pro různé I2C čipy) http://playground.arduino.cc/Code/LCDi2c
podpora připojení displeje k Arduinu (rozcestník pro různé typy displejů) http://playground.arduino.cc/Code/LCD

další poznámky
http://www.instructables.com/id/I2C-LCD-Controller-the-easy-way/
http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Serial_I2C_1602_16×2_Character_LCD_Module
https://arduino-info.wikispaces.com/LCD-Blue-I2C

příklady použití
nano_lcd_test.zip, pozn. displeje s modrým podsvícením mají adresu 0x27 (obvyklejší adresa i u jiných displejů), displeje se zeleným podsvícením mají adresu 0x3F (méně obvyklá adresa), viz https://forum.arduino.cc/index.php?topic=369998.0

SD Card

knihovna SD Library https://www.arduino.cc/en/Reference/SD
poznámky ke komunikaci s SD kartou https://www.arduino.cc/en/Reference/SDCardNotes

příklady použití
nano_sd_card.zip

Servo

"Digitalni potenciometr"- rotacni enkoder

TV výstup (kompozitní video)

Senzory plynů MQ

Senzory plynů řady MQ
(např. MQ3 - senzor koncentrace alkoholu, MQ9 - senzor koncentrance hořlavých plynů atd.)

příklady použití
gas_sensor_mq.zip

další informace
http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors
https://www.mysensors.org/build/gas

Senzor osvětlení - Flying Fish

PIR Senzor

Přenos a záznam dat do PC

Arduino lze použít jako jednoduchý měřící systém k PC nebo tabletu. Na odkazu najdete program, který umožňuje číst, vizualizovat a ukládat data z Arduina. Je možné i řídít průběh měření. Komunikace s PC nebo tabletem probíhá přes USB kabel nebo BlueTooth.

Vývojové desky s WiFi rozhraním (desky Wemos D1 mini a NodeMCU, chip ESP 8266)

instalace podpory desek s chipem ESP 8266 do Arduino IDE https://github.com/esp8266/Arduino

příklad použití
wemosd1mini_webserver.zip

Uvedený příklad použití vychází z příkladu zde. Odkazovaný příklad obsahuje kromě možnosti odesílat HTML stránku i možnost připojit se pomocí JSON a ukládat data Google scriptem do tabulky na Google Drive.

Další vzorové kódy

autor: Václav Langer
připraveno pro Workshop 2015, doposud neověřeno

arduino_examples.zip

 
education/arduino.txt · Poslední úprava: 2019/10/02 08:18 autor: xhavlikj
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki