Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

education:arduino [2018/10/09 07:11]
xhavlikj [Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly]
education:arduino [2019/03/15 17:32] (aktuální)
xhavlikj [Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly] info k sensorům plynů
Řádek 123: Řádek 123:
 další informace\\ další informace\\
 [[http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors]]\\ [[http://playground.arduino.cc/Main/MQGasSensors]]\\
 +[[https://www.mysensors.org/build/gas]]\\
  
 === Senzor osvětlení - Flying Fish === === Senzor osvětlení - Flying Fish ===
 
education/arduino.txt · Poslední úprava: 2019/03/15 17:32 autor: xhavlikj
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki