Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

education:arduino [2019/03/15 17:32]
xhavlikj [Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly] info k sensorům plynů
education:arduino [2019/10/02 08:18] (aktuální)
xhavlikj [Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly]
Řádek 22: Řádek 22:
 {{:education:nano_serial.zip|}} {{:education:nano_serial.zip|}}
 ==== Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly ==== ==== Knihovny a příklady použití pro jednotlivé moduly ====
-seznam dostupných modulů [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXgFiZbOv-FYLSS8f-wMkrtQ7ab7YqBjkbKZQvYHOg0/edit?usp=sharing]]+seznam dostupných modulů [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXgFiZbOv-FYLSS8f-wMkrtQ7ab7YqBjkbKZQvYHOg0/edit?usp=sharing]]\\ 
 +pozn.: pro zobrazení obsahu je třeba přihlášení přístupovými údaji ČVUT
  
 === Digitální teploměr DS18B20 === === Digitální teploměr DS18B20 ===
 
education/arduino.1552667576.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/15 17:32 autor: xhavlikj
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí:GNU Free Documentation License 1.3
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki